Konkurs

II Lubuski Konkurs Dętych Zespołów Kameralnych, Łagów, 29-30 kwietnia 2017

II Lubuski Konkurs Dętych Zespołów Kameralnych jest adresowany do uczniów Szkół Muzycznych II stopnia oraz studentów i absolwentów Akademii Muzycznych (do 28 roku życia). Konkurs będzie dwuetapowy i będzie wymagać od uczestników wykonania programu o łacznym czasie trwania do 20 minut (dla każdego z etapów).
Repertuar w każdym z etapów jest dowolny, powinien zawierać po dwa utwory zróznicowane pod względem stylu i epoki.


Regulamin
konkursu

pdf-icon
Prezentacje artystyczne oceniać będzie następujące Jury: 

prof. dr hab. Czesław Grabowski -  Honorowy Przewodniczący Jury
prof. UMFC dr hab. Urszula Janik - Przewodnicząca Jury
dr Jarosław Podsiadlik
as. mgr Krzysztof Komendarek - Tymendorf
mgr Michał Mogiła
mgr Rafał Dołęga

Konkurs przeznaczony jest dla dętych zespołów kameralnych o następujących składach: duet, trio, kwartet, kwintet. 

Koncert Laureatów odbędzie się 30 kwietnia 2017 po ogłoszeniu werdyktu Jury.